Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz vakanto

 

UZTURLĪDZEKĻU GARANTIJU FONDA ADMINISTRĀCIJAS JURIDISKĀS NODAĻAS

JURISKONSULTA ierēdņa amatu un noteiktu laiku

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • zināšanas administratīvajās tiesībās un starptautiskajās;
 • angļu valodas zināšanas;
 • uz attīstību vērsts, labas komunikācijas un analītiskās prasmes;
 • prasme strādāt ar MS Ofifice un interneta resursiem lietotāja līmenī.

 

Veicamie pienākumi:

 

 • gatavot administratīvo aktu projektus uzturlīdzekļu lietās;
 • gatavot dokumentus uzturlīdzekļu nodrošināšanas un piedziņas jomā;
 • sniegt konsultācijas uzturlīdzekļu jautājumos;
 • izskatīt pārrobežu pieteikumus un gatavot pieteikumu projektus pārrobežu uzturlīdzekļu lietās;
 • nodrošināt mutvārdu un rakstveida komunikāciju angļu valodā pārrobežu uzturlīdzekļu lietās.

 

Mēs piedāvājam:

 

 • iespēja strādāt gan attālinātu, gan elastīgu darba laiku;
 • apmācības amata pienākumu veikšanai;
 • pēc pārbaudes laika - veselības apdrošināšanu.

 

Tu iegūsi:

 • atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • Stabilitāti un uz ilgtermiņu balstītu sadarbību;
 • iespēju paplašināt zināšanas un gūt profesionālo pieredzi;
 • atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

 

Mēnešalga:

 

 • amats klasificēts 21. amata saimes IIIB līmenī, kas atbilst 10. mēnešalgas grupai
 • mēnešalga 1. kategorijai 940 euro; 2. kategorijai 1115 euro; 3. kategorijai 1287 euro.

 

Pieteikties lūdzam elektroniski, nospiežot pogu “Sūtīt pieteikumu”.

Ja nav iespējams, tad pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Papildus pieteikumu vēstulē vēlams norādīt, uz kuru vakanci pretendē, informāciju par iegūto profesionālo pieredzi un atsauksmes sniedzējiem (iestādes nosaukums, vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju).

Tālrunis uzziņām: +371 67036722, 67830634

Amata statuss:

Ierēdnis

Struktūrvienība:
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Tieslietu ministrija ir tiesiska, moderna un efektīva valsts pārvaldes iestāde Latvijā un Eiropas Savienībā, kas darbojas sabiedrības interesēs.

Pieteikšanās termiņš līdz:
22.09.2021
Kontaktpersonas:
Personālvadības departaments
Tālrunis: +371 67036722, 67830634
Mājas lapa:
http://www.tm.gov.lv