Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz vakanto

 

MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTA

PIRMĀ UZRAUDZĪBAS DEPARTAMENTA

INFORMĀCIJAS SISTĒMAS ADMINISTRATORA

darbinieka amatu

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

  • augstākā izglītība;
  • labas komunikācijas prasmes, iniciatīva un rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti;
  • specialitātē nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un zināšanas dokumentu pārvaldībā;
  • teicamas iemaņas lietot datortehniku, tai skaitā Microsoft biroja programmatūras piemērošanā.

 Veicamie pienākumi:

  • nodrošināt Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas (turpmāk – EMUS) administrēšanu un lietotāju atbalsta funkciju;
  • koordinēt informācijas apmaiņu starp EMUS pārzini un turētāju;
  • uzraudzīt EMUS funkcionēšanu atbilstoši ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteiktajam.

 Mēnešalga:

  • mēnešalga no 940 euro līdz 1280 euro.

 

Pieteikties lūdzam elektroniski, nospiežot pogu “Sūtīt pieteikumu”.

Ja nav iespējams, tad pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Papildus pieteikumu vēstulē vēlams norādīt, uz kuru vakanci pretendē, informāciju par iegūto profesionālo pieredzi un atsauksmes sniedzējiem (iestādes nosaukums, vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju).

Tālrunis uzziņām: +371 67036722, 67830634

Amata statuss:

Darbinieks

Struktūrvienība:
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Tieslietu ministrija ir tiesiska, moderna un efektīva valsts pārvaldes iestāde Latvijā un Eiropas Savienībā, kas darbojas sabiedrības interesēs.

Kontaktpersonas:
Personālvadības departaments
Tālrunis: +371 67036722, 67830634
Mājas lapa:
http://www.tm.gov.lv