Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz vakanto

 

VALSTS VALODAS CENTRA

 

VALODAS KONTROLES DEPARTAMENTA

JURISKONSULTA ierēdņa amatu

(amats vakants uz nenoteiktu laiku )

 

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām,
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē,
 • ne mazāk kā gadu ilga darba (civildienesta) pieredze valsts pārvaldē vai tiesā,
 • labas zināšanas administratīvajās tiesībās un administratīvā procesa tiesībās administratīvo pārkāpumu lietvedībā,
 • zināšanas Eiropas Savienības tiesībās,
 • darba pieredze informācijas analizēšanā un patstāvīgu lēmumu pieņemšanā,
 •  
 • pieredze dokumentu sagatavošanā un noformēšanā,
 • labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku,
 • labas komunikācijas un saskarsmes prasmes.

 

Veicamie pienākumi:

 • konsultēt departamenta amatpersonas amata pienākumu pildīšanai valsts valodas, valsts pārvaldes, administratīvā procesa un administratīvo pārkāpumu un citos ar normatīvo aktu piemērošanu saistītos jautājumos,
 • izskatīt sūdzības par pieņemtajiem lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās,
 • sagatavot lēmumu, sarakstes, iekšējo normatīvo aktu, uzziņu un citu dokumentu projektus,
 • piedalīties centra pārbaudēs, kā arī administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā iestādē un tiesā,
 • konsultēt fiziskas un juridiskas personas valsta valodas lietošanas jautājumos.

 

Mēnešalga:

 • amats klasificēts 21. amata saimes IIIB līmenī, kas atbilst 10 mēnešalgas grupai
 • mēnešalga 1. kategorijai 940 euro; 2. kategorijai 1115 euro; 3. kategorijai līdz 1287 euro

 

 

 

Pieteikties lūdzam elektroniski, nospiežot pogu “Sūtīt pieteikumu”.

Ja nav iespējams, tad pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Papildus pieteikumu vēstulē vēlams norādīt, uz kuru vakanci pretendē, informāciju par iegūto profesionālo pieredzi un atsauksmes sniedzējiem (iestādes nosaukums, vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju).

Tālrunis uzziņām: 67036998, 67036831

Amata statuss:

Ierēdnis

Struktūrvienība:
Personālvadības departaments

Tieslietu ministrija ir tiesiska, moderna un efektīva valsts pārvaldes iestāde Latvijā un Eiropas Savienībā, kas darbojas sabiedrības interesēs.

Kontaktpersonas:
Personālvadības departaments
Tālrunis: 67036998, 67036831
Mājas lapa:
http://www.tm.gov.lv